^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Обучение

 Детска градина "Звездица Зорница" е методичен център на издателство "Изкуства". В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи "Аз съм в детска градина" и "Аз ще бъда ученик". Предложените програмни системи са съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Всички педагози са преминали обучение за работа с интерактивна дъска и интерактивна играчка.Децата от ПГ6 годишни се обучават с таблети.

   Предложените помагала отговарят на съвременните педагогически тенденции и образователни страгегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Спомагат за реализирането на ефективен образователно-възпитателен процес в детската градина  при интегриране на съвременни технологични средства и дидактични материали. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

   Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

 

Допълнителни дейности

            

1. Английски език - ръководител Петкова

2. Модерни танци - ръководител Мартина Вълчева

3. Клуб "Православни християнски ценности и традиции" - ръководител Камелия Данева

4. Футболна академия "Бургас спорт" -  Треньори Мирослав Косев и Георги Тузаков

5. Курс "Вълшебни емоции" - ръководител Дима Желязкова психолог