^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Светулка"

Светне там, след миг е тука
после чезне без следа.
Улових я!
На челото ми сега блещука
като мъничка звезда.
Сетихте ли се деца,
че Светулката е тя?

Светулка във фейсбук

УЧИТЕЛКИ:

ЯНКА КАЛОЯНОВА - старши учител

ДОРА КИСЬОВА – учител

ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ:

ДИАНА МАТЕВА