^Нагоре
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Прием

 

Електронна система за записване на децата от тук http://www.dzburgas.org/

Необходими документи за записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
- копие на акт за смърт
- копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
- копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
- копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
- копие на лична карта или адресна регистрация

Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла

* Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.

1. Кръв и урина - срок 30 дни от датата на издаване.
2. Микробиология - срок 15 дни от датата на издаване.
3. Паразитология - срок 15 дни от датата на издаване.
4. Васерман - на един от родителите важи 6 месеца.

5. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
6. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.

7. Лична здравно-профилактична карта.
8. Медицинска бележка - клинично здрав - важи 3 дни от дата на издаване.
9. Копие на паспорта за имунизации+Simflorix

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина

* Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.

1. Копие на паспорта за имунизации + Simflorix
2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.